Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée (CRÉPIC)
augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte imprimerBookmark and Share
Quebec e a crise política canadense
Recherche de publications

Parcourir les publications


Date de publication
Autres dates
Date de publication: 2005
Maison d'édition : Revue Tempo Extension
Mots-clés : Québec
Auteur(s) : Stéphane Paquin
Durante os cincuenta últimos anos, o goberno de Quebec converteuse nun dos estados federados máis activos no tocante ás relacións internacionais. O
Ministerio de Relacións Internacionais de Quebec (MRI) contaba en 2002-2003 cun orzamento de máis de 107 millóns de dólares canadenses (67 millóns
de euros) e un total de 652 funcionarios a tempo completo en plantilla, 278 deles no estranxeiro. A este número débese engadir un cento de funcionarios suplementarios dependentes doutros ministerios que desenvolven competencias en cuestións económicas, de liberalización do comercio, de comercio internacional, de inmigración e cuestións culturais...